Życie jest dynamiczne i niesie ze sobą zmiany. Kościół jest pełen życia tak długo jak potrafi się zmieniać. Zmiany – nie musimy ich lubić, ale wiemy, że są konieczne. Taką zmianą jest Restart naszych DD, co dwa lata nasze grypy restaurują, po to, aby uczestnicy każdej grupy mogli poznać nowe osoby, których jest tak wiele , czynimy to poprzez zmianę grupy lub przyłączenie się pierwszy raz do jednej z kilkunastu grup. Nie ma prawdziwego życia kościoła bez DD to w nich poznajemy bogactwo jakim są inni ludzie, To tam sobie służymy, to tam robimy pierwsze kroki wiary, tam budujemy rodzinne więzi. Jednak kościół to więcej niż ludzie w twoim DD, zechciej poznać innych Filadelfian poprzez przyłączenie się do nowej grupy. Nasi liderzy z dniem pierwszym sierpnia będą dostępni i rozpoczną nabór do swoich grup. Bądź gotów na poznanie nowych osób to naprawdę jest coś niezwykłego i pięknego.